tu dien anh viet di dong là tên một nước có số dân đông nhất thế giớ

tu dien anh viet di dong là tên một nước có đông số dân nhất trên thế giới và có diện tích đất khá kha là rộng lớn nó có thể lớn nhất trên thế giới

>> Để mang đến cho các bạn ngôi nhà đẹp thì cần tham khảo tại đây

Chú mằy dã nói thì tao nói luôn. tu dien anh viet di dong Chúng ta hoàn toài giữ duợc tu dien anh viet di dong bí mật. Chắc chắn một trăm phần trăm. Hôm qua ớ hai chiếc da-cô-ta rà sắt chỗ chúng ta đóng quân rổi đi luôn không quay trở lại. Như vậy là chúng chua phát hiện được chúng ta. Vói lại, thằng quan năm chỉ huy đoàn công voa làm phách lắm. Sáng hôm qua bà con đi chợ Rạch Goi vể cho biết nó rất mong gập Việt Minh. Nó nói: “Việt Minh ây à! Với sáu cây đại liên tao Bẽ nghiền chúng ra, nát như cám”.

Sáu Trung hòi:Đại đội nào ai la trieu phi tieng viet phục kích trước chúng ta, ai la trieu phi tieng viet anh Chín?Chín hai.Sao không đưa chín muoi lên trên.Chú mày lên hòi Tư Hoa chỉ huy mật trận ây. Thằng chả chỉ huy tiểu đoàn chớ đâu phải tao chỉ huy.Chín mưoi có pi-át. Đưa nó lên đầu có hay không!Chín Khưong ngửa cổ lên cubi và phát vào vai Sáu Trung:Chú em dại quá! Dùng pi-át chặn đầu để không cho đoàn công-voa lọt vào ổ phục kích của tiểu đoàn à!Chận đầu dễ lắm – Sáu Trung nhấp nháy mắt trái và xắn tay áo lên, sẵn sàng tranh luận với Chín Khuơng – Chĩ cần một trái lựu đạn. Điều quan trọng là nuốt gọn đoàn công-voa không cho chúng chạy trở lại Rạch Gbi!

tu dien anh viet di dong

Chú mày muốn dùng pi-át để khóa co tuong android  đuôi chớ gì! Chú mày yên chí! co tuong android Chín hai làm việc này khá lắm!Anh Hiềng nhắc khè Chín Khương:Anh Chín! Cbn nhiệm vụ gì, giao cho chúng tôi nữa đi!À… à! – Chín Khuững như nhớ ra mình đi lạc đề, quay lại trải tấm bản đồ lên ván và kéo anh Hiềng đến.Đây nề! Nhớ điểm trồn đỏ là ngôi nhà gạch nghen. Các em bắt đầu phục kích từ phía bên trái ngôi nhà gạch này trở đi cho đến giáp vói đại đội chín hai. Các em chú ý, phân đội của các em ít nhứt phải đưong đầu vói hai cây duôi-xết. Hai cây bắn một lúc thi như đổ đạn. Nhưng không saoỉ Mình biếtcách đánh là ăn. Đuôi-xết đặt trên xe, có điểm chết. Nếu ta I dám tiếp cận và vào được điểm chết đó thì diệt

Leave a Reply