Ngôi đền Trung Hoa và tôi sẽ gửi mọi giấy may phat dien

thi hài nàng giò đây đang ồ trong tình trạng nào. – Ông câm đi!
– Anh thấy hậu quả chưa? Arih không có cái thó của một tên tội phạm.

Tôi, tôi biết vậy. Nhưng tôi biết là một chuyện, mà thuyết phục được cả Hội đồng xử án là một chuyện khác.

Như vậy đó, các bạn thân yêu ơi! Tài xế của tôi sẽ đưa các bạn đến Ngôi đền Trung Hoa và tôi sẽ gửi mọi giấy.

Cuốn phim – thú tội của Annie thân mến đây sẽ được cất giấu tại một nơi chắc chắn. Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời tôi hoặc cuộc đời anh, tôi vẫn nắm gáy anh vối cuôn phim ấy. Anh có biết cái giây phút may phat dien thú vị nhất tôi
hằng cho đợi lạ giây phút may phat dien nào không? Là khi tôi cho hạ những bức hình cua. Trong buồng của máy rửa xe máy rửa xe Angie. Trên giường của Angie.

Tôi nâng tám kính ngán giữa tài xê và chúng tôi lên. Trên đường đi, tôi hỏi Annie – lúc này nhợt nhạt như một bóng ma. – Suốt một năm nay, em ở đâu?
– Trong căn nhà của lão. – ở đây? tại Malibư?
-Vâng-
– Bị giam?
– Không. – Vì sao phải đợi một năm?!
– Phải đợi cho anh được thừa nhận chính thức với quyền vị của anh đă.

Nếu làm trước, anh không thể nào trao quyền lại cho lão được. Lão ta nhận những máy hút bụi mệnh lệnh của anh để máy hút bụi đùa chơi. Lăo nói chuyện về anh vối em hàng ngày. – Vì sao em không báo cho tôi?
– Em mà rục rịch là bị bắt ngay lên quận Attorney, và lão sẽ đưa cuốn phim cho họ: Anh. Em mơ cả chuyện giết lão nữa kia. Lão biết, lào cười.

Leave a Reply