Việc xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội bản sắc văn hóa việt nam

Theo ông Nguyễn Vàn Lưỡng, số này mới thu gom được khoảng từ 630 tấn đến 670 tấn và với lượng chất thải rắn. Còn theo một
số liệu điều tra khác, trung bình mỗi năm Hà Nội có khoảng 30 000 tấn chất thải công nghiệp nguy hại. Xử lý số rác nguy hại này chí duy nhấl có 1 lò đốt rác công nghiệp loại nhỏ đặt tại Nam Sơn (Sóc Sơn) với công. Làm một phép tính đơn giản, mỗi bản sắc văn hóa việt nam năm chỉ bản sắc văn hóa việt nam có khoáng 1. 800 tấn chất thải công nghiệp nguy hại được xử lý, vậy thì hàng chục nghìn tấn rác nguy hiểm còn lại coi như dôi.

Với chất thải rắn y tế nguy hại, một số bệnh viện hiện đã thu gom và xử lý tập trung tại lò đốt ở Cầu Diễn. Tuy người chăm nhiên với công suất 5 tấn/ngày thì lò đốt này mới chỉ xử lý được một phần người chăm . Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có 14 bệnh viện có lò đốt xử lý rác thải y tế, tuy nhiên do phải mất một lượng.

bảo dưỡng, thay thế. Trên đây cũng chỉ là số liệu trên 54 dân tộc giấy tờ, còn thực tế lượng “đầu ra” phát sinh hằng ngày chắc chắn lớn 54 dân tộc hơn. Lấy thí dụ, thành phố đã phải bỏ ra không ít kinh phí từ ngân sách để chi cho việc vận chuyển rác tồn đọng tại. 0 đồng/tấn. Còn ở địa bàn thuộc tỉnh Hà Tây cũ, ông Nguyễn Ngọc Oanh, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai cho biết,.

vô chủ ở 2 thị trấn Xuân Mai và Chương Mỹ (dọc quốc lộ 6), để mang lên bãi
xử lý.

Kinh phí bỏ ra không biết linh vào đâu, nhưng không làm vậy thì chỉ 1-2 tuần là rác ngập ngụa ngoài đường. Phụ trách vìêc vân chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt cua cac huyộn Chương Mỹ. Quốc Oai, Thạch ‘Thất và quận Hà Đông, ông Oanh cho biết thêm, ở khu vực dồ thị lý lộ thu gom đạt trên 90%, còn. Đây cũng là nguyôn nhân làm khu vực ngoại thành hình thành rất nhiều các bãi rác tự phát, tận dụng các vùng đất. Do khống xây tường bao, không phân loại chất thải, không lót đáy, không có hệ thống thu gom nước rác. nên những bãi rác này ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân. Như vậy có thể thấy “báo động đỏ” về thực trạng việc xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội.

Leave a Reply