Co cơ khi bị lạnh, cứng khớp, có thể gây đau hoặc trầm trọng hơn ở bệnh nhân viêm khớp Khi thời tiết dần dần bước vào mùa đông, và nhiều người cao tuổi thấy rằng những bạn trẻ vẫn…